Magyar Szocialista Párt

« Back to Glossary Index

Magyar Szocialista Párt jelentése

A Magyar Szocialista Párt (MSZP) egy baloldali, szociáldemokrata politikai párt Magyarországon, amely 1989-ben jött létre a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) utódjaként. A párt az európai szociáldemokrácia elveit követi, hangsúlyozva a társadalmi igazságosságot, az állami beavatkozást a gazdaságban, a szociális biztonsági rendszerek támogatását és a munkavállalók jogainak védelmét.

Magyar Szocialista Párt eredete

Az MSZP a kommunista korszak végén, a rendszerváltást követő politikai átalakulás során alakult meg, amikor a korábbi állampárt, az MSZMP megújulást hajtott végre és átalakult egy nyugati típusú szociáldemokrata párttá. Ebben az időszakban a párt elhatárolódott a korábbi kommunista ideológiától és elkötelezte magát a demokratikus és pluralista politikai rendszer mellett.

Magyar Szocialista Párt különböző értelmezései

  • Politikai szempont: Az MSZP a magyar politikai élet egyik meghatározó szereplője, különösen a 2000-es években, amikor két alkalommal is kormányt alakított. A párt a munkásosztály és a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok érdekeinek képviseletét tűzte ki célul.
  • Társadalmi szempont: Az MSZP politikája és tevékenysége jelentős társadalmi vitákat váltott ki, különösen a gazdasági válság kezelése és a szociális juttatások kérdése kapcsán.

Példamondatok a Magyar Szocialista Párt szóval

  • „A Magyar Szocialista Párt fontos szerepet játszott a magyarországi szociális jogok kiterjesztésében.”
  • „Az MSZP törekvései a társadalmi egyenlőség és a munkavállalói jogok erősítése terén jelentős politikai viták forrása voltak.”

Szinonimák és kapcsolódó kifejezések

  • Szociáldemokrata párt
  • Baloldali politikai mozgalom

További olvasnivalók

Az MSZP történetéről, politikai programjáról és aktuális tevékenységéről bővebben olvashat a következő forrásokban:

Az MSZP az elmúlt évtizedek során meghatározó szerepet játszott a magyar politikai életben, több kormányzati ciklusban is részt vett, és továbbra is fontos szereplője a magyar baloldali és szociáldemokrata politikai színtérnek.

« Vissza a szójegyzékbe