Munkáspárt

« Back to Glossary Index

Munkáspárt jelentése

A Munkáspárt, hivatalos nevén Magyarországi Munkáspárt, egy magyarországi politikai párt, amely a marxista-leninista ideológia alapján működik. A párt a munkásosztály érdekeit képviseli, és a szocialista gazdasági rendszer, a társadalmi igazságosság és az egyenlőség előmozdítására törekszik. A Munkáspárt hangsúlyozza az állami beavatkozás szükségességét a gazdaságban, a társadalmi szolgáltatások bővítését, és az osztályalapú társadalmi struktúra átalakítását.

Munkáspárt eredete

A Magyarországi Munkáspárt a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) jogutódjaként jött létre 1989-ben, a rendszerváltás során. A párt azóta több alkalommal is részt vett a magyarországi választásokon, de a mai politikai palettán kisebb szereplőnek számít. Célja, hogy fenntartsa és újraépítse a kommunista ideológiát Magyarországon.

Munkáspárt különböző értelmezései

  • Politikai szempont: A Munkáspárt a marxista-leninista ideológia megtartását és a kommunista eszmék újraértelmezését tűzte ki célul, ellentétben a modern baloldali és szociáldemokrata pártokkal.
  • Társadalmi szempont: A párt kiáll az alacsony jövedelmű csoportok és a munkásosztály érdekeiért, és kritikát fogalmaz meg a kapitalista gazdasági rendszerrel szemben.

Példamondatok a Munkáspárt szóval

  • „A Munkáspárt hangsúlyozza a közösségi tulajdon és az állami intervenció fontosságát a gazdaságban.”
  • „A Munkáspárt programja ellenzi a privatizációt és támogatja az állami tulajdonú vállalatok megerősítését.”

Szinonimák és kapcsolódó kifejezések

  • Kommunista párt
  • Marxista-leninista politikai mozgalom

További olvasnivalók

A Munkáspárt történetéről, politikai programjáról és aktuális tevékenységéről bővebben olvashat a következő forrásokban:

A Magyarországi Munkáspárt az egyik utolsó marxista-leninista párt Európában, amely továbbra is a kommunista ideológia mellett áll, és aktívan részt vesz a magyar politikai életben.

« Vissza a szójegyzékbe