Kommunista

« Back to Glossary Index

Kommunista jelentése

A „kommunista” szó a kommunizmus ideológiáját követő személyt vagy csoportot jelöli. A kommunizmus egy társadalompolitikai és gazdasági elmélet, amely a közösségi tulajdonlás és a termelési eszközök állami, illetve közösségi ellenőrzése révén a társadalmi egyenlőség elérését célozza meg. A kommunista ideológiának számos változata létezik, de legismertebb formáját Karl Marx és Friedrich Engels munkássága alapozta meg.

Kommunista eredete

A kommunista kifejezés a „communis” latin szóból származik, ami közös, közösségi jelentéssel bír. A modern kommunizmus alapjait Marx és Engels fektette le a 19. század közepén, különösen az 1848-ban megjelent „A Kommunista Párt Kiáltványa” című művükben, amely felvázolta a kapitalista társadalmak átalakításának alapelveit egy osztály nélküli, kommunista társadalom felé.

Kommunista különböző értelmezései

  • Politikai szempont: A kommunista ideológia gyakran kapcsolódik a szocialista és marxista politikai mozgalmakhoz, amelyek célja a gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése és a munkásosztály érdekeinek védelme.
  • Társadalmi szempont: A kommunista mozgalmak a társadalmi igazságosság, az erőforrások igazságos elosztása és a társadalmi egyenlőség előmozdítására törekednek.

Példamondatok a kommunista szóval

  • „A kommunista ideológiát követő személyek gyakran részt vesznek a munkásjogokért és a szociális reformokért folytatott küzdelmekben.”
  • „A kommunista pártok jellemzően a társadalom átfogó átalakítását szorgalmazzák, hogy megvalósítsák az osztályok nélküli társadalmat.”

Szinonimák és kapcsolódó kifejezések

  • Marxista
  • Szocialista

További olvasnivalók

A kommunizmus történetéről, elméletéről és gyakorlati megvalósulásairól további információkat szerezhet az alábbi forrásokban:

  • Karl Marx és Friedrich Engels írásai, különösen „A Kommunista Párt Kiáltványa”
  • Történelmi és politológiai szakkönyvek, amelyek a 20. század kommunista mozgalmainak globális hatását elemzik.

A kommunizmus mint ideológia jelentős hatást gyakorolt a 20. század történelmére, és napjainkban is fontos szerepet játszik számos politikai és társadalmi mozgalomban világszerte.

« Vissza a szójegyzékbe