Projekt

« Back to Glossary Index

Projekt jelentése magyarul

A „projekt” szó jelentése magyarul egy meghatározott cél elérésére irányuló, jól strukturált tervezési és végrehajtási folyamatot jelöl, mely adott időtartam alatt, erőforrások felhasználásával valósul meg. A projektek általában egyedi jellegűek, és egy konkrét probléma megoldását vagy egy adott lehetőség kiaknázását célozzák.

Projekt eredete

A „projekt” szó a latin „projectum” szóból ered, ami a „proicere” ige múltidejű melléknévi igenévből származik, jelentése ‘előre dobni’, ‘kidobni’. Eredetileg tehát valaminek az előrevetítését jelentette, ami jól tükrözi a modern projektmenedzsment lényegét: egy tervezett jövőbeli tevékenységsorozat előre megtervezését és irányítását.

Projekt jelentései és használata

 1. Üzleti projekt: Egy céges vagy szervezeti cél elérésére irányuló specifikus feladatok összessége, amely meghatározott időkereten belül, költségvetéssel és erőforrásokkal valósul meg.
 2. Oktatási projekt: Az oktatásban egy tanulási cél elérését szolgáló, diákok által végzett strukturált tevékenység, amely gyakran csoportmunkát és kutatást igényel.
 3. Kutatási projekt: Tudományos vagy akadémiai kutatások, amelyek új ismeretek megszerzését célozzák, gyakran hosszú távú és komplex feladatok.

Példamondatok a „projekt” szó használatára

 • A vállalatunk jövő évi projektje az új termékfejlesztés lesz.
 • Az iskolai projektmunkában a diákok egy helyi környezetvédelmi problémát kutatnak.
 • Egy nemzetközi kutatási projekt keretében dolgozunk együtt több európai egyetemmel.

Szinonímák

 • Terv
 • Program
 • Munka
 • Feladat

Ajánlott olvasmányok, idegen szavak, kifejezések

 • Projektmenedzsment: A projektek tervezésének, végrehajtásának és monitorozásának módszertana.
 • Milestone: Fontos mérföldkő egy projekt idővonalán, amely jelentős előrehaladást jelöl.
 • Gantt-diagram: Egy vizuális eszköz, amely a projekt tevékenységeinek időbeli ütemezését mutatja.

A projekt szó és fogalma széles körben alkalmazható, és szinte minden területen megtalálható, ahol tervezett, strukturált tevékenységek zajlanak egy előre meghatározott cél elérése érdekében. Az üzleti élettől kezdve az oktatáson át a tudományos kutatásokig mindenhol kulcsfontosságú a sikeres projektek kivitelezése.

« Vissza a szójegyzékbe