Momentum

« Back to Glossary Index

Momentum jelentése magyarul

Alapjelentés: A ‘momentum’ szó a fizikában használt fogalom, amely egy mozgó test lendületét írja le, kifejezve a test tömegének és sebességének szorzataként.

Átvitt értelmezés: A mindennapi nyelvhasználatban a ‘momentum’ kifejezés egy fontos, meghatározó vagy döntő pillanatot, eseményt jelöl, amely gyakran az események fordulópontját vagy kulcsfontosságú szakaszát képezi.

Momentum eredete

A szó a latin ‘momentum’ kifejezésből származik, ami eredetileg ‘mozgás’, ‘mozdulat’, illetve ‘változás’ jelentéssel bírt. A fizikai kontextusban a 17. századtól kezdődően vált széles körben használttá, különösen Isaac Newton munkássága nyomán.

Momentum szinonimái és kapcsolódó kifejezések

  • Lendület
  • Fordulópont
  • Kulcsfontosságú pillanat

Idegen szavak, kifejezések

  • Momentum (angol): hasonló jelentéssel bír, mint a magyarban, mind a fizikai, mind az átvitt értelemben.
  • Moment (német): bár a jelentése gyakran ‘pillanatot’ vagy ‘rövid időszakot’ jelöl, bizonyos kontextusokban hasonlóan használják, mint a magyar momentum szót.

Momentum a mondatban

  • „A projekt sikere a következő találkozónk momentumától függ, ahol minden részletre fény derül.”
  • „Az atlétának meg kell őriznie a momentumát a verseny során, hogy a legjobb eredményt érje el.”

A ‘momentum’ szó gazdag jelentéstartalommal bír, és segítségével a fizikai jelenségek mellett az élet számos területén meghatározó momentumokat is ki lehet fejezni. A fizikai és átvitt jelentése révén kifejezetten sokoldalúan használható a magyar nyelvben.

« Vissza a szójegyzékbe