Kút

« Back to Glossary Index

Kút jelentése

A kút egy mesterségesen kialakított víznyerő hely, amelyet általában föld alatti vízkészletek, például talajvíz, artézi víz vagy más vízforrás elérésére használnak. Ezek lehetnek egyszerű, kézzel ásott kútak, vagy modern, gépekkel fúrt és szerelt kútszerkezetek.

Kút eredete

A kút szó a magyar nyelv ősi szókincséhez tartozik, már a honfoglalás előtti időkből származhat. Eredetét tekintve a finnugor nyelvrokonságon belül keresendő, ahol hasonló jelentéssel bíró szavak találhatók. Az évezredek során a kút nem csupán a víznyerés eszközeként szolgált, hanem a települések közösségi életének is fontos helyszíne volt.

Kút jelentései és használata

  1. Víznyerés: A leggyakoribb használat a víznyerésre vonatkozik, ahol a kútból vett vizet ivásra, öntözésre, vagy egyéb háztartási célokra használják.Példa: „A falu lakói még mindig a közösségi kútból merítik a vizet.”
  2. Szimbolikus jelentés: A kút gyakran szimbólumként is funkcionál a kultúrában és irodalomban, amely a bölcsesség, titkok vagy érzelmek mélységét jelképezheti.Példa: „Az ősi történetekben a kút a tudás forrását szimbolizálja.”

Szinonímák és kapcsolódó szavak

  • Ásott kút: Kézi erővel ásott, hagyományos kút.
  • Artézi kút: Föld alatti, magától fakadó vízzel rendelkező kút.
  • Vízforrás: Általános kifejezés a víz természetes vagy mesterséges előfordulási helyére.

Idegen szavak, kifejezések

  • Puteus (latin): Kút, amely az ókori Római Birodalomban volt használatos.
  • Well (angol): A kútnak megfelelő angol szó, amely szintén víznyerésre utal.

További olvasmányok

A kút témájában mélyebb ismereteket szerezhetünk történelmi, régészeti és környezetvédelmi szakirodalmakban. A víznyerés története, a kútépítési technikák fejlődése, valamint a kútak mint közösségi terek szerepe különösen érdekes lehet. Ezek a témák nemcsak a múlt megértéséhez, hanem a jövő vízgazdálkodásának és környezetvédelmének tervezéséhez is hozzájárulhatnak. Az interneten számos szakmai blog és cikk található, amelyek a kútépítés modern módszereit és technológiáit ismertetik.

Kapcsolódó témák

« Vissza a szójegyzékbe