Álom

« Back to Glossary Index

Álom: Az „álom” szó a magyar nyelvben az alvás során tapasztalt, tudatállapotot jelölő mentális tevékenységre utal. Az álom etimológiájának vizsgálata során több lehetséges eredetre is rábukkanhatunk a finnugor nyelvrokonság révén. Az álom jelenségének megnevezése a magyar nyelvben a finnugor nyelvcsalád többi tagjánál is fellelhető, például a finn ‘uni’ vagy az észt ‘uni’ szavakban, amelyek szintén az alvás során tapasztalt tudatállapotot jelentik.

Álmos vezér: Álmos vezér a magyar történelemben egy meghatározó alak, aki a hagyomány szerint a magyar törzsszövetség első vezére volt a honfoglalás előtti időszakban. A név „Álmos” eredete a magyar mitológiából és a népi hiedelmekből származik, mely szerint Álmos anyját, Emesét egy álomlátás során a Turul madár megtermékenyítette, ami a későbbi vezér születését előre jelölte. Itt az „álom” szó a misztikus, jövendőmondó jellegű látomásokra utal, amelyek a népi hiedelmek és legendák szerint gyakran a sorsfordító események előhírnökei voltak. Az Álmos név így összefonódik az álom fogalmával, amely a vezér eredetét és sorsát meghatározó elemként jelenik meg a magyar mitológiában és történelemben.

Kapcsolódó téma

  • Mit jelentenek az álmok? Az álmok jelentése
« Vissza a szójegyzékbe