Törvény

« Back to Glossary Index

Törvény jelentése

A „törvény” szó a jogszabályok, illetve jogi normák egy formális, írásos meghatározását jelenti, amelyet törvényhozó szerv hoz létre és hivatalosan kihirdet. Magában foglalja az állami szervek és a polgárok viselkedésére vonatkozó szabályokat, amelyek kötelező érvényűek és általánosan alkalmazandóak.

Törvény eredete

A szó a latin „lex, legis” szóból ered, amely jogot vagy törvényt jelent. A magyar nyelvbe a középkorban került, és azóta alapvető eleme a jogi terminológiának.

Törvény különböző jelentései és használata

 1. Jogi értelemben: Az állam által hozott, kötelező érvényű szabályozás, amelyet a parlament fogad el.
 2. Átvitt értelemben: Mindenféle szabály vagy elv, amely valamilyen tevékenységet szabályoz, például a fizika törvényei.

Példamondatok a törvény szóval

 1. Az új törvény célja a környezetszennyezés csökkentése.
 2. A törvény erejéig minden állampolgár köteles betartani az előírásokat.
 3. Newton első törvénye az inercia törvénye.

Szinonimák és kapcsolódó kifejezések

 • Jogszabály
 • Szabály
 • Előírás
 • Dekrétum
 • Statútum

Idegen szavak, kifejezések

 • Lex (latin): Jogi norma vagy törvény
 • Legislation (angol): Törvényhozás, törvényalkotás

További olvasmányok

A törvények alkotásának folyamata és hatása a társadalomra izgalmas témák lehetnek. Ezekről részletesen olvashat például jogi, politikai vagy társadalomtudományi szakcikkekben, amelyek megtalálhatók különböző szakmai honlapokon.

Napelem törvény – napelem telepítés feltételei, jogszabályok 2024

« Vissza a szójegyzékbe