Storytelling

« Back to Glossary Index
GPT

Jelentése magyarul

A „storytelling” kifejezés a történetmesélést jelenti magyarul. A történetmesélés az ősi időktől fogva fontos kommunikációs és kulturális eszköz, amely segítségével az emberek tapasztalataikat, hiedelmeiket és értékeiket osztják meg egymással. Az irodalomban, a filmművészetben, a színházban, és még sok más területen is alapvető művészeti forma.

Etimológia

Az angol „story” szó a latin „historia” szóból ered, amelynek jelentése „történet, elbeszélés, krónika”. A „telling” szó pedig az angol „tell” igéből származik, ami „mesélni, elmondani” jelentéssel bír.

Felhasználása példamondatokban

  1. A nagyszülők gyakran használják a story tellinget, hogy unokáiknak a családi történeteket elmeséljék.
  2. A marketingben is egyre többet alkalmazzák a story telling technikáit a márkák értékeinek kommunikálására.
  3. A pedagógusok is gyakran használják a történetmesélést, mint eszközt a tananyag érdekesebbé tételére.

Szinonimák és kapcsolódó kifejezések

  • történetmesélés
  • elbeszélés
  • narráció

Idegen szavak, kifejezések

  • Storytelling (angol)
  • Raconter une histoire (francia)
  • Geschichtenerzählen (német)

« Vissza a szójegyzékbe