Ipar

« Back to Glossary Index

Ipar jelentése magyarul

Alapjelentés: Az „ipar” szó gazdasági tevékenységek egy csoportját jelöli, amelyek az anyagok és nyersanyagok feldolgozásával, áruk előállításával foglalkoznak. Az ipar kiterjed a gyártás, bányászat, építőipar és egyéb hasonló területekre.

Szélesebb kontextusban: Az ipar fejlődése szorosan összefügg a technológiai innovációkkal, a gazdasági növekedéssel és a társadalmi változásokkal. Kritikus szerepet játszik a nemzeti gazdaságokban, mivel jelentős munkahelyteremtő erő, és alapvetően befolyásolja a kereskedelmi mérlegeket.

Ipar eredete

Az „ipar” szó a latin ‘industria’ kifejezésből származik, ami eredetileg szorgalmat, buzgóságot jelentett. A magyar nyelvbe a német ‘Industrie’ szó átvételével került, amely már a gyártást és tömegtermelést jelölte. Az ipari forradalom (18-19. század) idején vált általános használatúvá a szó mai értelmében.

Ipar szinonimái és kapcsolódó kifejezések

  • Gyártás
  • Termelés
  • Felsőipar (nehézipar)
  • Finomipar (könnyűipar)

Idegen szavak, kifejezések

  • Industry (angol): az ipar angol megfelelője, szintén a gyártással és termeléssel kapcsolatos tevékenységeket foglalja magában.
  • Industrie (német): a gyártást és termelést jelentő szó, amely az ipar német megfelelője.

Ipar a mondatban

  • „Az ipari forradalom jelentős hatással volt a világgazdaságra, mivel új gyártási technológiákat és munkaerő-struktúrákat hozott létre.”
  • „A helyi ipar fejlesztése kulcsfontosságú a régió gazdasági növekedésének elősegítésében.”

Az ipar mint fogalom a modern gazdaságok alappillére, amely nem csupán a gazdasági növekedést, hanem a technológiai fejlődést és a társadalmi változásokat is előmozdítja. A különböző iparágak diverzitása és összetettsége lehetővé teszi, hogy a gazdaságok különböző szintű specializációkat és növekedési modelleket alakíthassanak ki.

Csarnokszigetelés purhabbal – könnyűszerkezetes ipari csarnokok utólagos szigetelése

Ipari purhab szigetelés: a hatékonyság és megbízhatóság záloga

« Vissza a szójegyzékbe